TEST D’AUDICIÓ

Vols posar a prova la seva audició?

La detecció precoç de la pèrdua d’audició es un factor clau per a aplicar les cures i les solucions adequades. Es per aquest motiu que posem a la seva disposició un breu test per a començar amb l’auto diagnosi inicial.

Nomes en un minut podrà comprovar si gaudeix d’una bona salut auditiva.

Es important que el volum del seu ordinador estigui a l’1%.

ESCOLTA L’AUDIO

Utilitzi el cursor per ajustar l’àudio de les preguntes que escoltarà durant el test auditiu, desplaçant amb el ratolí fins que senti el so de forma clara.

QÜESTIONARI AUDITIU

Si us plau, prenguis el seu temps per a respondre aquestes preguntes, si es possible amb un familiar o amic a prop que li hagi comentat alguna vegada que no hi sent bé.

Contesti si o no a les preguntes següents. Després compti el número de respostes afirmatives I busqui el seu resultat al final del qüestionari.

 

Test d’audició